Reklama

antyneutrino

cząstka elementarna będąca antycząstką neutrino, oznaczana symbolem ν~. Podobnie jak neutrino a. jest elektrycznie obojętne, posiada spin i bardzo małą (prawdopodobnie równą zeru) masę spoczynkową. Obserwacja a. stała się możliwa dzięki budowie reaktorów o wielkiej mocy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama