antypody optyczne

dwie postacie optycznie czynnej substancji różniące się budową przestrzenną cząsteczki (tzw. stereoizomery), skręcające płaszczyznę polaryzacji światła w przeciwnych kierunkach. Zob. też izomeria optyczna.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama