antyproton

antycząstka protonu. Zob. też antynukleony.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama