apertura

wielkość fizyczna charakteryzująca zdolność rozdzielczą układów optycznych (np. mikroskopu) i jasność tworzonych przez nie obrazów. A. k ą t o- w a to kąt θ pomiędzy skrajnymi promieniami stożkowej wiązki świetlnej

Reklama

wchodzącej do układu optycznego. Zależy ona od wielkości soczewek lub od

stosowanej przysłony. A. l i c z b o w a jest wielkością fizyczną o wartości , gdzie n jest współczynnikiem załamania ośrodka, w którym znajduje się obserwowany przedmiot. Zdolność rozdzielcza przyrządu jest proporcjonalna do wartości a., natomiast jasność obrazu jest proporcjonalna do wartości jej kwadratu.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama