Arago-Fresnela doświadczenia

eksperymenty fizyczne nad interferencją spolaryzowanych wiązek światła, które dobitnie pokazały, że światło jest falą poprzeczną. W d. A.-F. obserwowano obraz interferencyjny spójnych ( spójne źródła fal) wiązek światła spolaryzowanych ( polaryzacja światła) w tym samym kierunku i w kierunkach wzajemnie prostopadłych. Wiązki spolaryzowane w tych samych kierunkach dawały obraz w postaci charakterystycznych prążków interferencyjnych znanych z interferencji światła zwyczajnego. Prążki interferencyjne znikały, gdy interferujące promienie były spolaryzowane w kierunkach wzajemnie prostopadłych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama