Archimedes

(ok. 287-ok. 212)

grecki fizyk, matematyk, wynalazca zaliczany do najwybitniejszych uczonych starożytności. W fizyce uważany jest za twórcę statyki (odkrył prawo równowagi dźwigni) i hydrostatyki ( Archimedesa prawo). Uważa się go także za pierwszego konstruktora planetarium i zwierciadeł kulistych. Swoją wiedzę o dźwigniach, wielokrążkach, przenośnikach ślimakowych stosował do konstrukcji machin wojennych używanych podczas, kierowanej przez niego, obrony Syrakuz. Po upadku Syrakuz został zabity przez Rzymian. W dziedzinie matematyki znane są jego próby wyznaczenia długości okręgu, obliczania powierzchni ograniczonej parabolą, a także objętości kuli i stożka.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama