Archimedesa prawo

podstawowe prawo hydrostatyki, zgodnie z którym na każde ciało zanurzone w płynie działa siła, skierowana pionowo ku górze, równa ciężarowi płynu wypartego przez to ciało i przyłożona w jego środku geometrycznym, który nazywamy środkiem wyporu. Siła ta nazywana jest siłą Archimedesa. W tak sformułowanym prawie Archimedesa kryje się ciche założenie, że płyn jest jednorodny (jego gęstość jest taka sama w całej objętości) oraz że pole grawitacyjne jest jednorodne (jego natężenie jest takie samo w każdym punkcie, w którym znajduje się płyn). Sformułowanie, że siła skierowana jest pionowo ku górze oznacza, że ma ona zwrot przeciwny do zwrotu siły grawitacyjnej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama