Reklama

areometry

proste przyrządy do pomiarów gęstości cieczy, a niekiedy także ciał stałych, których zasada działania opiera się na wykorzystaniu prawa Archimedesa. Do najbardziej rozpowszechnionych należy a. o s t a ł e j m a s i e. Jest to rodzaj pływaka z mocno wydłużoną górną częścią, na którą nanosi się odpowiednią skalę. A. zanurza się w cieczy na głębokość zależną od jej gęstości i to jest podstawą pomiaru. A. przystosowane do pomiaru stężeń konkretnych roztworów nazywa się densymetrami - są to np. alkoholomierze, cukromierze i inne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama