argon

(Ar)

pierwiastek chemiczny zerowej grupy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 18 i masie atomowej 39,944. Posiada trzy trwałe izotopy 40Ar, 38Ar, 36Ar. Występuje w atmosferze ziemskiej, przy czym 99,6% a. atmosferycznego stanowi izotop 40Ar. W warunkach normalnych jest gazem jednoatomowym, który jako gaz obojętny stosowany jest często w procesach chemicznych i metalurgicznych (np. podczas spawania).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama