Arrheniusa równanie

równanie opisujące zależność szybkości reakcji chemicznej k od temperatury. W myśl r.A. zależność ta jest wykładnicza i ma postać: k = Ae-E/RT, gdzie A - stała, E - energia lub ciepło aktywacji, T - temperatura bezwzględna, R gazowa stała.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama