Reklama

cyklon

obszar obniżonego ciśnienia w atmosferze (niż), w którym występują charakterystyczne cyklonalne ruchy mas powietrza. Izobary (linie łączące miejsca o tym samym ciśnieniu) w cyklonie są liniami zamkniętymi o kształcie zbliżonym do okręgów lub elips. Prądy powietrzne poruszają się w przybliżeniu po izobarach, przy czym na półkuli południowej ruch odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a na półkuli północnej przeciwnie. Ten kierunek krążenia uwarunkowany jest działaniem siły Coriolisa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama