Reklama

kwant energii

najmniejsza porcja energii promieniowania (lub pędu), jaka może być przekazana układowi lub jaką układ może wyemitować. Pojęcie k. e. wprowadził Planck do wyjaśnienia zagadnienia rozkładu natężeń wwidmie promieniowania ciała doskonale czarnego. Elementarna porcja energii E jest wprost proporcjonalna do częstości promieniowania: E = h ν, gdzie h - uniwersalna stała, tzw. stała Plancka, ν - częstość promieniowania.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama