Reklama

quasi-cząstki

(kwazicząstki)

elementarne wzbudzenia układu wielu cząstek, które wykazuje cechy pojedynczych cząstek, posiadających określoną energię ipęd. Przykładem q.-cz. mogą być fonony (drgania sprężyste wciele stałym) lub plazmony (drgania kolektywne gazu elektronowego wmetalu).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama