Reklama

wychwyt jądrowy elektronu

przemiana promieniotwórcza polegająca na pochłonięciu przez jądro atomu jednego z elektronów orbitalnych z jednoczesną emisją neutrina.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama