DATOWANIE

(geol.) nauka określania wieku struktur geologicznych, skał i wykopalisk; wyróżnia się dwie metody: d. względne polegające na porównaniu badanego wykopaliska czy skały z innymi organizmami lub strukturami geologicznymi, których wiek jest znany oraz d. bezwzględne posługujące się pomiarem radiometrycznym, pozwalającym określić wiek rozpadu promieniotwórczego zawartych w skale izotopów.

Reklama

Powiązane hasła:

PALEOANTROPOLOGIA, UMBO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama