DIMINI KULTURA

Reklama

neolityczna kultura odkryta w Tesalii; charakterystyczna ceramika trójbarwna z ornamentem spiralno-meandrowym, narzędzia krzemienne i miedziane; nazwa od stanowiska archeologicznego w miejscowości Dimini.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama