żywot

dawniej opis życia, biografia. Zob. też żywoty świętych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama