algorytm bankiera

(banker's algorithm)

algorytm sluzacy do Ä unikania blokad w systemach z zasobami reprezentowanymi wielokrotnie; polega na utrzymywaniu systemu w s t a n i e b e z p i e- c z n y m (safe state), tj. na zapewnianiu, ze system bedzie mógl zawsze przydzielic zasoby procesom w okreslonej kolejnosci z puli zasobów aktualnie dostepnych, powiekszonej o zasoby chwilowo utrzymywane przez procesy. A.b. nie dopuszcza do sytuacji, w której zabrakloby zasobów do przydzialu. Stosowanie a.b. jest ograniczone ze wzgledu na jego znaczna Ä zlozonosc obliczeniowa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama