algorytm Grahama

algorytm rozwiazywania p r o b l e m u w y p u k l e j o t o c z k i zbioru punktów Q, czyli znalezienia najmniejszego wielokata wypuklego, w którego polu (wraz z krawedziami) leza wszystkie punkty zbioru Q. W a.G. uzywa siε Ä stosu kandydatów na wierzcholki otoczki, na którym tez uzyskuje sie ostateczne rozwiazanie

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama