Reklama

tablica prawdy

(tablica Karnaugha, truth table, Karnaugh map)

konwencjonalny sposób przyporzadkowania argumentom funkcji logicznych ich wartosci, ulatwiajacy sprawdzanie tych wartosci. Wiersze i kolumny t.p. sa uporzadkowane wedlug kodu Graya. T.p. sluzy projektantom ukladów logicznych do m i n i m a l i z a c j i f u n k c j i l o- g i c z n y c h, czyli przeksztalcania funkcji do równowaznych postaci, którym odpowiada najmniej elementów kombinacyjnych ( bramek), a wiec najtanszej do wykonania.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama