ABREWIACJA

pisemny skrót wyrazu lub grupy wyrazów, np. itd. czy cdn.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama