ABSTRAKT

zwięzłe streszczenie dokumentu, artykułu itp. stosowane w wydawnictwach informacyjnych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama