ADIUSTACJA

przygotowywnie tekstów do druku polegające na wprowadzaniu poprawek stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych, przypisów oraz wskazówek techniczno-poligraficznych; a. merytoryczna - przygotowanie tekstu do druku pod względem logicznym i zgodności faktograficznej (ustalenie właściwych nazw, dat, danych ilościowych, cytatów i in.).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama