AFISZ

obwieszczenie o charakterze informacyjno-reklamowym, zwykle drukowane (jednostronnie), umieszczane w miejscach widocznych; dawniej dzieło sztuki graficznej i drukarskiej, od XIX w. w wersji artystycznej zastąpiony przez plakat; w Europie znany od XVII w., w Polsce pojawił się w XVIII w. (z zapowiedziami widowisk teatralnych).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama