AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

utworzona 1991 w celu obrotu nieruchomościami roln. skarbu państwa (zwł. majątkiem b. PGR-ów), prywatyzacji mienia, pomocy b. pracownikom przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama