AGNACJA

pokrewieństwo w linii męskiej; obejmuje także osoby adoptowane i poślubione; agnat - krewny w linii męskiej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama