AKCYDENS

(inne)

niewielki druk o charakterze okolicznościowym, informacyjnym, użytkowym, np. katalog, karta pocztowa, bilet, etykieta, koperta, kalendarz, prospekt.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama