Reklama

AKR

anglosaska jednostka miary powierzchni (gruntów): 1 akr = 4840 jardów = 4046,856 m - stąd 1 ha = 2,471 akrów; początkowo a. oznaczał powierzchnię gruntu, jaką można było zaorać jedną parą wołów w ciągu dnia.

Reklama

Podobne hasła:

  • akr, wydajność z akra, pracować...
  • akr, (ang. acre )
  • AKRA, Accra

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama