ANIMATOR

(inne)

przenośnie - ktoś inspirujący, pobudzający zainteresowanie czymś, ożywiający.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama