Reklama

ODKUWKA

półwyrób lub wyrób metalowy otrzymany w wyniku procesu kucia; rozróżnia się o. swobodnie kute, czyli wykonywane ręcznie albo na młotach lub prasach, i o. matrycowe wykonywane w matrycach na młotach, prasach, kuźniarkach, kowarkach, walcach kuźnicowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama