Reklama

VETO

(łac. = nie pozwalam); zgłoszenie sprzeciwu wobec jakiejś decyzji polit., ustawy, stanowiska rządu czy parlamentu, przysługujące w niektórych krajach głowie państwa (w Polsce, w myśl konstytucji z 1997, przysługuje prezydentowi wobec uchwał sejmu i senatu); v. może mieć charakter bezwarunkowy (tzw. v. absolutne), czasowy (v. odraczające na jakiś określony czas wykonanie ustawy); może też przysługiwać pewnym gremiom, np. w Szwajcarii v. ludowe decyduje, czy określone ustawy wejdą w życie w danej gminie (kantonie); w dziejach Rzeczpospolitej tzw. stanowi symbol anarchizacji ustrojowej w okresie XVII i XVIII w.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. USTRÓJ POLITYCZNY. WŁADZA USTAWODAWCZA, EKSKLUZYWA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama