Reklama

"ZA ZASŁUGI DLA OJCZYZNY"

Ordien Za zasługi pieried Otieczestwom

najwyższe odznaczenie Federacji Ros., ustanowione 1993 dekretem prezydenta B.N. Jelcyna; nadawany za zasługi cywilne i wojskowe; 4 klasy i medal; za zasługi wojenne - odznaczenie orderowe z mieczami; dewiza: Polza, czest' i sława ("korzyść, honor i chwała"); wstęga czerwona.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama