Reklama

POLSKA. LUDNOŚĆ. KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI

Reklama

w Polsce liczy ok. 35 mln wyznawców, skupionych w ponad 10 tys. parafiiach, 28,3 tys. księży i zakonników, 7,5 tys. alumnów (co czwarty w Europie). W obrządku bizantyjsko-ukraińskim (unickim) – 123 tys. wiernych skupionych w 137 parafiach i 71 duchownych. W obrządku neounickim – 350 wiernych w parafii Kostomłoty, 2 duchownych. W obrządku ormiańskim – 8 tys. wiernych skupionych w 2 gminach, zawiadowanych przez 2 duchownych. Wg podziału administracyjnego obowiązującego od 2004 Kościół rzymskokatolicki dzieli się w Polsce na 14 prowincji kościelnych (metropolii) i 41 diecezji (w tym dwie nowe: sudecka ze stol. w Świdnicy i bydgoska); dwie diecezje podlegające bezpośrednio Stolicy Apostolskiej (archidiecezja łódzka, diecezja przemyska obrządku bizantyjsko-ukraińskiego). Wśród zakonów najliczniejsze (ponad 500 czł.) zakony męskie to salezjanie, franciszkanie, jezuici, pallotyni; żeńskie (ponad 1000 czł.): służebniczki NMP, franciszkanki, elżbietanki, szarytki; łącznie ok. 23 tys. zakonnic (2004), przy czym odnotowuje się stały spadek ilości powołań wśród kobiet. Kościół polski prowadzi też działalność duszpasterską i misyjną za granicą, w ośr. polonijnych i krajach Trzeciego Świata (w ramach Polskich Misji Katolickich). Działalność dydaktyczna i naukowa prowadzona jest w 7 placówkach o statusie wyższych uczelni, 41 diecezjalnych i 41 zakonnych wyższych seminariach duchownych oraz w ok. 100 katolickich szkołach podstawowych i średnich. Działalność edytorską prowadzą katolickie wydawnictwa (ponad 200 tytułów periodyków). Dużą popularność zdobyło "Radio Maryja", nieco mniejszą Radio Plus – sieć rozgłośni diecezjalnych. W stadium tworzenia jest katolicka TV Trwam (po niepowodzeniu TV Puls).

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama