FOTOGRAFIA

Reklama

technika tworzenia trwałych obrazów (fotogramów) wskutek działania światła na materiały światłoczułe (błony i papiery) w drodze procesów fotochemicznych, zazwyczaj za pomocą aparatu fotograficznego; także nazwa obrazu uzyskanego tą drogą; negatyw uzyskuje się gł. na materiale przezroczystym, pozytyw na przezroczystym (slajd) lub nieprzezroczystym (papier, tkanina, porcelana); termin f. wprowadzony 1839 przez W. Herschela (podobnie jak terminy: pozytyw i negatyw); w tymże roku L.J.M. Daguerre ogłosił zasady dagerotypii, a niemal jednocześnie W.H.F. Talbot - talbotypii; wynalazki te stały się możliwe dzięki znanej od starożytności camera obscura (pierwowzór aparatu fot.) oraz odkryciu światłoczułości soli srebra (J.H. Schultze 1727); ważniejsze wydarzenia z dziejów f. - patrz tabela obok:

Tabele:

MUYBRIDGE, ODBITKA, HIPERREALIZM, ZNAK, JODKI, DALMIERZ, LUMIRE, NADAR, WORLD PRESS PHOTO, STIEGLITZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama