FOTOKOPIA

obraz fot. będący reprodukcją płaskiego oryginału kreskowego lub półtonowego, czarno-białego lub barwnego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama