ŁAGOCKI

Zbigniew (ur. 1927)

Reklama

artysta fotografik, kierownik Katedry Fotografii ASP w Krakowie, 1991-93 prorektor tej uczelni; tworzy fotoreportaże artyst. i fotografie o tematyce teatralnej; udział w wielu wystawach w Polsce i zagranicą, liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. tytuł Honoraire Exellence FIAP przyznany przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej (1963), złoty medal na V Międzynar. Wystawie Fotografii w Bukareszcie (1966), złoty medal otrzymany w Brazylii na Międzynarodowym Biennale Sztuki w So Paulo (1967); autor publikacji w profesjonalnych pismach krajowych i zagranicznych.

Podobne hasła:

  • ŁAGODA, Żeńska forma imienia...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama