BIG COUNTRY

angielski zespół rockowy zał. 1981 przez S. Adamsona, B. Watsona, T. Buttera, M. Brzezickiego; charakterystyczne elementy utworów grupy to gitarowe crescenda, wpadający w ucho chór, w tekstach piosenek można znaleźć mocne akcenty krytyki społecznej; gł. albumy: The Crossing, No Place, Like Home, Buffalo Skiners.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama