Reklama

Poza socrealizmem. Proza rosyjska po 1917 r.

Mimo że realizm socjalistyczny (pisałem o tym zjawisku w poprzednim tomie) zdominował życie artystyczne w Związku Radzieckim w latach 1929- 53, błędem byłoby mniemać, że stanowił jedyny model istnienia literatury w tamtym czasie. Część pisarzy bowiem - albo z powodu temperamentu literackiego, albo za przyczyną świadomie dokonanego wyboru - zawarła w swoich utworach elementy sprzeczne z panującą oficjalnie doktryną estetyczną.

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama