Reklama

BOROTRA Jean

(1898-1994)

tenisista francuski, jeden z najlepszych w okresie międzywojennym; brązowy medalista IO (Paryż - 1924), 5-krotny mistrz Wimbledonu (1924-26, 1932-33), 6-krotny międzynar. mistrz Francji (1925, 1927-29, 1931, 1934, 1936), międzynar. mistrz USA (1926) i Australii (1928); przew. Międzynar. Komitetu "Fair Play" przy UNESCO.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama