Reklama

BOCHNIA

Reklama

miasto powiatowe na pograniczu Podgórza Bocheńskiego i Pogórza Wiśnickiego, nad Rabą (woj. małopolskie); 29,4 tys. mieszk. (2002); walcownia blach transformatorowych i prądnicowych; zakłady urządzeń chłodniczych; produkcja naczyń kamionkowych; w zamkniętej 1992 kopalni soli zakład przyrodoleczniczy. 1198 wzmiankowana jako miejsce wydobywania soli; od 1248 najstarsza w Polsce (starsza od Wieliczki) kopalnia soli; od 1253 prawa miejskie; rozbudowa za panowania Kazimierza Wielkiego, w XV w. posiadała już wodociągi i kanalizację; ośr. sukiennictwa i handlu; od początku XVII w. spadek znaczenia; 1772-1918 w zaborze austr.; 1920-75 m. powiatowe. Zachowany kościół św. Mikołaja z XV w., kamienice z XVIII i XIX w., kilka budynków użyteczności publicznej z przełomu XIX i XX w. (starostwo, kasyno, bank); w rynku pomnik Kazimierza Wielkiego; w kopalni udostępniane turystycznie stare wyrobiska, m.in. ogromna komora Ważyn z 1697; kilka km od B. w Wiśniczu Nowym zamek i dworek Koryznówka (odwiedzany często przez Matejkę); pomnik H. Dąbrowskiego w pobliskich rodzinnych Pierzchowicach.

Powiązane hasła:

SŁOMNIKI, NEOGEN, SKAŁA, POLSKA. WARUNKI NATURALNE. BOGACTWA MINERALNE, ŻUPY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama