MACHA KĄT

połowa kąta, który tworzą linie (tzw. linie Macha) rozgraniczające obszar nie zakłócony i zakłócony przez fale dźwiękowe wywołane poruszaniem się w danym ośrodku ciała (właściwie: punktu materialnego) z prędkością większą niż prędkość dźwięku; w przypadku przestrzennym - połowa kąta wytyczonego przez tworzące stożka (tzw. stożka Macha), stanowiącego granicę rozdziału obszarów: zakłóconego i nie zakłóconego.

Reklama

Powiązane hasła:

MACHA LINIE, MACHA STOŻEK

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama