Reklama

ADENOZYNODIFOSFOROWY KWAS

ADP

nukleotyd biorący udział w procesach przemiany materii u wszystkich organizmów; połączenie kwasu adenozynomonofosforowego z resztą kwasu fosforowego wiązaniem wysokoenergetycznym; w reakcji odwracalnej daje kwas adenozynotrifosforowy (ATP).

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama