AUTOMATYZM

(fizjol.)

zdolność funkcjonowania niektórych narządów w organizmie człowieka, bez kontroli ze strony ośrodkowego układu nerwowego, np. bezwolne opróżnianie pęcherza.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama