BLIŹNIĘTA

bliźniaki

dwa osobniki rozwijające się w tej samej ciąży z jednej komórki jajowej (b. jednojajowe) lub z dwóch komórek jajowych zapłodnionych w tym samym czasie (b. dwujajowe); b. dwujajowe mają różne genotypy i mogą być różnej płci; b. jednojajowe powstają wskutek podzielenia się zarodka we wczesnym stadium rozwojowym, stąd jeden genotyp i ta sama płeć, spore podobieństwo zewn. (niekiedy nawet linii papilarnych); wg szacunkowych obliczeń na świecie (2005) żyje ok. 125 mln bliźniąt i trojaczków; ok. 22% populacji b. jest leworęczna (w ogólnej populacji leworęcznością charakteryzuje się 10%).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama