CZOPKI SIATKÓWKI

wypustki komórek nerwowych siatkówki oka; stanowią receptory wzroku, wrażliwe na barwy; w oku człowieka znajduje się ok. 7 mln czopków.

Reklama

Powiązane hasła:

PLAMKA ŚLEPA, WZROK, ŚLEPOTA DZIENNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama