CZUCIE

przekształcanie we wrażenia zmysłowe informacji odbieranych przez receptory dotyku, bólu i temperatury, zawarte w skórze (a także przez receptory stawów i więzadeł, umożliwiające ocenę ruchu części kończyn względem siebie); pobudzony receptor przesyła impulsy elektr. do mózgu, gdzie następuje identyfikacja wrażenia; w szerszym znaczeniu do zjawisk czuciowych zalicza się wszystkie wrażenia zmysłowe, a więc także słuch czy wzrok.

Reklama

Powiązane hasła:

BÓL, ZMYSŁY, POWŁOKA CIAŁA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama