CEWNIKOWANIE

zabieg polegający na wprowadzeniu cewnika do jam lub narządów ciała; w celach diagnostycznych (np. pobranie materiału do badań, pomiar ciśnień w naczyniach, podanie kontrastu radiologicznego) lub terapeutycznych: odbarczenie (opróżnienie) jam z krwi, ropy, pęcherza z moczu, podanie leku, usuniecie skrzepu z naczynia; c. serca odbywa się przez żyłę łokciową do prawego przedsionka lub przez tętnicę udową do lewej komory.

Reklama

Powiązane hasła:

CEWNIK, COURNAND André Frédéric

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama