CHEMIOTERAPIA

chemoterapia

leczenie chorób przy użyciu substancji chemicznych (leki chemioterapeutyczne), toksycznych dla drobnoustrojów; do leków chemioterapeutycznych zalicza się większość antybiotyków, sulfonamidy i leki cytostatyczne stosowane w leczeniu nowotworów; termin ch. wprowadził 1891 P. Ehrlich, wysuwając koncepcję zwalczania drobnoustrojów środkami chemicznymi.

Reklama

Powiązane hasła:

BIAŁACZKA, FARMAKOLOGIA, MELANOMA, EHRLICH Paul, ANTYMETABOLITY, CHEMOTERAPIA, ZIARNICA ZŁOŚLIWA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama