CHOLANGIOGRAFIA

radiologiczna metoda badania dróg żółciowych; dożylnie podaje się kontrast, który przez wątrobę przedostaje się do dróg żółciowych (ch. pośrednia); w pewnych sytuacjach stosuje się bezpośrednie podanie kontrastu do przewodów żółciowych (najczęściej w trakcie zabiegu operacyjnego - cholangiografia śródoperacyjna); ch. pośrednia jest obecnie zastępowana przez ultrasonografię.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama