CHOLECYSTOGRAFIA

radiologiczne badanie pęcherzyka żółciowego po doustnym podaniu kontrastu; pozwala na ocenę zmian anatomicznych i czynnościowych pęcherzyka żółciowego; obecnie prawie całkowicie wyparta przez ultrasonografię.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama